Nieuws

WIJZIGINGEN WONINGMARKT PER JANUARI 2017

04 jan. 2017

aanpassing NHG-grens De NHG-grens wordt vanaf 1 januari 2017 jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De kostengrens wordt vanaf 2017 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 245.000) vermeerderd met de wettelijk toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV.

Albrechtus Tebbens Torringa 25 jaar NVM-makelaar

15 dec. 2016

Op 4 oktober 1991 werd Albrechtus Tebbens Torringa door de rechtbank beëdigd als NVM-makelaar. 25 jaar later werd Albrechtus verrast met een bezoek van het bestuur van de NVM waarbij onder toeziend oog van familie, vrienden en collega’s het makelaarsstafje, het attribuut dat sinds eeuwen de waardigheid van het makelaarschap symboliseert, werd uitgereikt aan Albrechtus.

Subsidie en hypothecaire financiering bij energiebesparende maatregelen

01 jan. 1970

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Hoe de subsidieregeling er precies uit komt te zien, zal uiterlijk in de zomer bekend worden gemaakt. Een samenvatting van de geldende financieringsregels rond energiebesparende maatregelen en NulopdeMeter-woningen treft u in dit artikel. Minimale toetsinkomen