Beleggingscalculator

Beleggings calculator

Gebruik onderstaande rekenmodule voor het berekenen van het rendement op uw belegging.

Meer informatie? Neem contact op met Tebbens Torringa makelaardij. Tel. 050 57 17 818

Adres
Koopsom
Overdrachtsbelasting
Notariskosten
Makelaarskosten
Totale aankoopkosten
 
Financiering
Hoeveelheid eigen geld
Hypothecaire geldlening
Jaarlijkse huurstijging
Jaarlijkse stijging exploitatiekosten
 
Bruto huurinkomsten
Per jaar
 
2024
2025
Hypotheek
Jaarlijkse aflossing
Huurinkomsten
 
Hyp. rente
 
OZB
Water-bel.
Verz. kosten
Onderhouds kosten
Overige incidentele uitgaven
Netto huuropbrengst
€ 0
€ 0
 
Rendement op eigen vermogen
Bruto aanvangsrendement

Disclaimer

De informatie die u op deze internetsite aantreft is met zorg samengesteld. Desalniettemin dient u de juistheid en volledigheid daarvan altijd zorgvuldig en onafhankelijk te verifiëren. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om potentiële kopers en verkopers van onroerend goed te informeren; dat betekent dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie die u op deze website aantreft. Tebbens Torringa makelaardij sluit aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de door haar op deze website verstrekte informatie uit.